بارگذاری موارد بیشتر

به روزترین مطالب و آخرین خبرها

دستیار پژوهش

دانستن حق همه ماست. شاید خیلی وقت ها ما قربانی

  • ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
  • 0

دانشنامه مدیریت

دانشنامه مدیریت، دایره المعارف رو به رشد

  • ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
  • 0

کنفرانس های آتی

کنفرانس ها و همایش ها، گردهمایی هایی علمی

  • ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
  • 0

تازه های کتاب

چه کتاب هایی به تازگی در حوزه مدیریت به

  • ۰۱ شهریور ۱۳۹۵
  • 0

نشریات علمی مدیریت

پرمایه ترین و اصیل ترین نتایج حاصل از پژوهش

  • ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
  • 1